BARN GYHOEDDU

A ddylai smacio fod yn drosedd?

Na ddylai76%
Source: ComRes, 13-25 January 2017

Cyflawnwyd y pôl ar y we gan ComRes drwy gyweld 1019 o oedolion Cymreig rhwng 13 a 25 Ionawr 2017. Mae’r data wedi ei gydbwyso i fod yn ddemograffig gynrychioliadol.

Byddwn yn gofidio fod gwahardd smacio yn peri fod yr heddlu a gweithwyr cymdeithasol yn cael eu gorlifo dan achosion pitw, a fyddai’n golygu methiant i atal camdrinwyr difrifol.

cytuno77%

Source: ComRes, 13-25 January 2017

Cyflawnwyd y pôl ar y we gan ComRes drwy gyweld 1019 o oedolion Cymreig rhwng 13 a 25 Ionawr 2017. Mae’r data wedi ei gydbwyso i fod yn ddemograffig gynrychioliadol.

Rhieni a gwarcheidwaid ddylai gael penderfynu i smacio eu plant ai peidio

Ie77%
Source: ComRes, 13-25 January 2017

Cyflawnwyd y pôl ar y we gan ComRes drwy gyweld 1019 o oedolion Cymreig rhwng 13 a 25 Ionawr 2017. Mae’r data wedi ei gydbwyso i fod yn ddemograffig gynrychioliadol.

Mae rhoi smac i blentyn afreolus ambell waith yn angenrheidiol.

Ydyw68%

Source: ComRes, 13-25 January 2017

Cyflawnwyd y pôl ar y we gan ComRes drwy gyweld 1019 o oedolion Cymreig rhwng 13 a 25 Ionawr 2017. Mae’r data wedi ei gydbwyso i fod yn ddemograffig gynrychioliadol.

A gawsoch eriod smac gan riant neu warcheidwad i’ch disgyblu?

Do85%

Source: ComRes, 13-25 January 2017

Cyflawnwyd y pôl ar y we gan ComRes drwy gyweld 1019 o oedolion Cymreig rhwng 13 a 25 Ionawr 2017. Mae’r data wedi ei gydbwyso i fod yn ddemograffig gynrychioliadol.

A ddylid gwahardd rhieni rhag smacio plant?

NA69%
Source: YouGov, Western Mail survey, 9-11 April 2014

Cyflawnwyd y pôl gan YouGov drwy gyfweld 1009 o oedolion Cymreig rhwng 9 ac 11 Ebrill 2014. Mae’r data wedi ei gydbwyso i fod yn ddemograffig gynrychioliadol.