STOPIWCH YR YMOSODIAD
AR RIENI

Bydd cynlluniau Prif Weinidog Cymru yn troi rhieni da yn droseddwyr.

Be Reasonable Roadshow

Swansea  |  Thursday 15 March 2018

6pm – 7pm
Langland Room, Marriott Hotel, Maritime Quarter, Swansea, SA1 3SS

Speaker
Dr Ashley Frawley, Senior lecturer in sociology and social policy, Swansea University

Download flyer

…o bobl wedi arwyddo’r ddeiseb hyd yn hyn.

“Rydw i’n gwrthwynebu cynlluniau Llywodraeth Cymru a fydd yn golygu bod rhieni sy’n smacio plant yn cael eu hystyried droseddwyr”

ARWYDDO’R DDEISEB

Rwy’n preswylio yng Nghymru ac rydw i dros 16 oed.


Ni fydd eich manylion yn cael eu cyhoeddi na’u rhannu mewn unrhyw ffordd y tu hwnt i’r ymgyrch ‘Byddwch yn rhesymol’

PAM BOD ANGEN I’R DDEDDF AROS FEL AG Y MAE……

Bydd rhieni da yn cael eu hystyried yn droseddwyr.

Bydd yr heddlu a’r gwasanaethau cymdeithasol yn wynebu llu o achosion pitw, gan ei wneud yn anodd iddyn nhw atal gwir achosion o gam-drin plant.

Rhieni ddylai benderfynu a ydynt am smacio eu plant, nid y llywodraeth.

Mae’r ddeddf bresennol eisoes yn gwarchod plant rhag cael eu cam-drin. Mae angen gweithredu’r ddeddf, nid ei newid.

A ddylai smacio fod yn drosedd?

Na ddylai76%
Source: ComRes, 13-25 January 2017

Cyflawnwyd y pôl ar y we gan ComRes drwy gyweld 1019 o oedolion Cymreig rhwng 13 a 25 Ionawr 2017. Mae’r data wedi ei gydbwyso i fod yn ddemograffig gynrychioliadol.

“Ie, ond…

Atebion i ddadleuon cyffredin o blaid newid y ddeddf i wneud rhieni yn droseddwyr

Mum: 'Why I'm oppposed to banning parental smacking (English)

Mum: ‘Please don’t criminalise loving parents’ (Welsh)

‘Government interference will overload social services’ (English)

Byddwch yn rhesymol - Stopiwch yr ymosodiad ar rieni

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Mwy

Beth yw’r newid sy’n cael ei gynnig?

Ar hyn o bryd gall rhieni yng Nghymru ddefnyddio ‘cerydd rhesymol’ gyda’u plant. Mae Prif Weinidog Cymru wedi ymrwymo i wneud hyn yn anghyfreithiol. Mae’n bwriadu gwneud hyn trwy ddileu’r egwyddor o amddiffyniad cyfreithiol ar sail ‘cerydd rhesymol’.

Beth yw ‘cerydd rhesymol’

Mae’r ‘amddiffyniad ar sail cerydd rhesymol’ yn diogelu rhieni rhag cael eu troi’n droseddwyr am smacio eu plant.